Vermikültür; kültürel ortamda solucanların yetiştirilmesi, çoğaltılması ve bu faaliyetlerin yürütülmesi anlamına gelir. Teknolojiyi solucanların daha iyi bir ortamda yaşatıp, çoğalmalarını sağlayarak daha kaliteli gübre üretmeleri için kullanıyoruz.

Vermikompost; atık kompostlaştırma işleminin özel solucanlara yaptırılması anlamına gelmektedir. Yaklaşık 50 yıldır Amerika Birleşik Devletlerinde ve Avrupa’da yapılmaktadır. Ülkemiz solucan gübresi üretim işine çok geç başlamış olsa da teknoloji ve kalite bakımından birçok ülkeyi geride bırakıp üst sıralara süratle çıkmıştır.

Kırmızı Kaliforniya Solucanı, büyükbaş hayvan gübresi, belediye atıkları, toksik olmayan endüstri atıklarını, evsel atıkları sindirim sisteminden geçirirken sölom sıvısını da eklerler. Sölom sıvısı patojenleri baskılar, bitkilerin direncini arttırarak korurlar. Kırmızı Kaliforniya Solucanları, atıkları (çöpleri) değerli gübreye çevirerek çevreyi korur.