Katı solucan gübresi, sıvı şekildeki solucan gübresine göre farklı şekilde kullanılmaktadır. Tohumlanma döneminde tercih edilen sıvı solucan gübresinden sonra bitkinin olgunlaşma döneminde katı solucan gübresi kullanılabilmektedir.

Katı solucan gübresi, bitkinin üç farklı döneminde kullanılabilmektedir. Solucan gübresini bitkinin fide döneminde toprağa bir avuç serpmek uygundur. Direk olarak toprağın üstüne serpme uygulaması organik yapının bozulmamasını ve yabani otlar yetişmeden gübrenin etki etmesini sağlamaktadır.

Katı solucan gübresinin içeriğinde bitkinin en iyi şekilde yetişmesi için gereken her şey bol miktarda bulunmaktadır. İçerdiği kalsiyum, potasyum, enzim ve solucan gübresi azot, aminoasit ve fülvik asitler ile bitkinin organik yapısını koruyarak ürünlerin yetişmesini sağlamaktadır.

Yetişme dönemindeki bitkiler için 1 dekarlık araziler içerisinde 50-60 kg arası kullanılması uygundur.

Katı solucan gübresinin her bitki çeşidi için farklı kullanım miktarları bulunmaktadır.

  • Tarla bitkilerinin hazırlık dönemlerinde 1000 m² alana 150 kg, 
  • Baklagiller için 1000 m² alan için 120 kg
  • Turunçgillerde ağacın fide zamanlarında fide çukuruna 4 kg; ağaçlama döneminde 3-4 kg; yetişme döneminde 5 kg
  • Süs bitkilerinde ise  2 – 3 kg arasında 10 m² alan için yeterli olmaktadır. Saksıda yetiştirilen süs bitkilerinde ekme işlemi öncesi toprağı karıştırarak uygulanabilir. Saksıya ekim işlemi gerçekleştikten sonra ise katı solucan gübresinin toprağı bir cm kaplayacak şekilde uygulayabilirsiniz.