Sıvı solucan gübresi, katı solucan gübresinin içerisinde bulunan maddeleri konsantre erimiş halde içermektedir. Sıvı solucan gübresinin içeriğini, gübrenin oluşum sırasındaki solucanların attıkları ölü hücreleri olan bakteriostatik proteinler ve solucanların bağırsaklarında bulunan simbiyotik mikroorganizmalardan çıkan antibiyotikler oluşturmaktadır.

Sıvı solucan gübresi koyu kahverengi bir renge sahiptir. Kokusu olmayan gübrenin hafif alkali özelliği bulunmaktadır.

Sıvı solucan gübresinin yapımında katı solucan gübresi, su ve Emulso 100 Em (Sıvı Solucan Gübresi Aktivatörü) kullanılmaktadır. Karıştırıcı kazan içerine su konularak katı solucan gübresi ilave edilmektedir. Bir saat kadar bir süreyle sabit bir hızla bu karışım karıştırılır. Bir saat sonunda süzülen sıvı miktarının %1.5 kadarı Emulso 100 Em konarak yarım saat kadar daha karıştırılır. Bu işlem sonucunda sıvı solucan gübresi üretilmiş olmaktadır.

Emulso 100 Em sıvı solucan gübresi aktivatörü gübre içerisindeki protein ve minerallerin parçalanmasını önlemektedir. Kullanılmadığı durumlarda organik bir madde olan solucan gübresinde hızla bozulmalar meydana gelmektedir. Kullanılmaması gübrede koku, küf ve istenmeyen zararlı bakterileri ortaya çıkarmaktadır. Gübrede bozulma, renk değişimi ve mantara sebep olmaktadır. Emuolso 100 Em kullanılmayan sıvı solucan gübreleri özelliğini kaybeder.

Sıvı solucan gübresi üretiminde kullanılan Emulso 100 Em organik ve bitkisel kökenli bir jeldir. Gübredeki organik madde miktarını arttırarak sıvı solucan gübresinin raf ömrünün uzamasını sağlamaktadır. Sıvı solucan gübresinin belli bir kıvamda olmasını ve içindeki maddelerin dibe çökmesini önlemektedir.